Mandag sang St. Hallvard-guttene i Domitilla-katakombene 12 meter under bakken i Roma. I en av kryptene fremførte koret Requiem, en gregoriansk hymne fra 600-tallet.

”- Når man får muligheten til å synge i et gravkammer som katakombene, hvor et så stort antall mennesker er stedt til hvile, så er det kun et sangvalg som gir mening, sier korets dirigent Hans Martin Molvik. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Teksten oversatt til norsk betyr: Gi dem, Herre, hvile i all evighet og la lyset som varer evig skinne for dem.

”- Når melodien sveller opp rundt gravene gir det en enorm ydmyk og rørende følelse hvor vi føler oss som en del av noe stort og meningsfylt”, avslutter Hans Martin. ”- Rett og slett fantastisk!”

Domitilla-katakombene er 18 kilometer lange, og ble gravet ut i fire etasjer mellom 300 og 500 år etter Kristus. De ikke-kristne romerne pleide å kremere sine døde, men de kristne som begravet likene til sine døde trengte mer areal til gravplasser. Tomteprisene var høye, og den enkleste og billigste løsningen ble å grave seg nedover i berggrunnen som besto av hardt sammenpresset vulkansk aske, og var lett å grave i.

Domitilla-katakombene har en berømt kirke, gravd ut under bakken i det fjerde århundre. Kirken, kalt Chiesa di SS Nereus e Achillius, har navn etter to romerske soldater og tidlige kristne som led martyrdøden under Keiser Diocletian (304-306). I kirken fremførte St. Hallvard-guttene Ubi Caritas  av den norske komponisten Ola Gjeilo. Grunnmelodien er gregoriansk og har sin opprinnelse fra middelalderen, og teksten lyder ”Hvor barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud.”

I morgen, tirsdag 21.februar, klokken 17:15 skal St. Hallvard-guttene opptre som liturgisk kor på messen i Peterskirken i Roma der Vatikanet har gitt koret fra Oslo en stående invitasjon til å synge.

Skrevet av: Henrik Hovland

Adresse

St. Hallvard-guttene
c/o Bernd Klare
Alexander Langes vei 10
1384 Asker

Kontakt oss

DAGLIG LEDER
Bernd Klare
(+47) 452 11 251
bernd@klare.no

Se flere

Copyright © St. Hallvard-guttene 2019